tidsrom
tidsrom
tidsrom
tidsrom
tidsrom
tidsrom
tidsrom
tidsrom
å være et tre i 43 minutter. still
å være et tre i 43 minutter. still

Foto: Bjarte Bjørkum